Tegevuskava

  • Toetada haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigeid ja nende peresid;
  • parandada haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigete ravivõimalusi;
  • parandada haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigetele sotsiaalhooldus teenuse osutamist;
  • luua kontakte ja teha koostööd haavandilise koliidi ja Crohni tõve probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
  • haavandilise koliidi ja Crohni tõve raviks vajaminevate ravimite ja toodete kohta informatsiooni levitamine ja nende toodete maksimaalse kättesaadavuse võimaldamine;
  • teadmiste levitamine haavandilise koliidi ja Crohni tõve, ravivõimaluste ning raviga kaasnevate probleemide kohta. Teavitamine toimub erinevate meediakanalite kaudu ning andes välja vastavat kirjandust;
  • korraldada regulaarseid igakuiseid kokkusaamisi seltsi liikmetele;
  • korraldada ühisüritusi ja seminare seltsi liikmetele.