Tere!

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis 2016 aasta detsembris välja käsiraamatu „Teekond

erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse

sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu

valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

Käsiraamatu pabertiraaž on piiratud ja suunatud eelkõige puudega laste peredele. E-versioon on aga

kõigile loetav, allalaaditav ning vajadusel väljaprinditav siit:

Teekond erilise lapse kõrval.

Oleme tänulikud, kui levitate e-versiooni linki oma kolleegidele, koostööpartneritele, kuid eelkõige

puudega ja erivajadustega laste lähedastele. Samuti palume teil riputada käsiraamatu e-versiooni link

üles oma kodulehele, sotsiaalmeediasse ja/või siseveebi.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja

toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui

haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik

info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua

abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu

puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste

taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Käsiraamatu koostasid kahasse Eesti

Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses

seljakotis on 18 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Puudega lapsi on Eestis üle 10 000, raamatu esmatrüki arv on 1000. Materjal on osutunud väga

populaarseks ka sotsiaal-, haridus- ja tervisevaldkonna spetsialistide hulgas. Et saaksime vajadust

raamatu järele paremini rahuldada, andes välja kordustrüki, on väga oodatud jõukohased annetused

nii eraisikutelt kui ettevõtetelt. Oleme kõigile annetajatele juba ette väga tänulikud!

Eesti Puuetega Inimeste Koda

EE281010052030584000

SEB pank

Selgitusse palume kirjutada: sihtannetus käsiraamatu väljaandmiseks.

EPIKoda on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Materjali väljaandja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne

puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja

krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi

huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni.

Lisainfo: www.epikoda.ee